Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Doodle Trimservice Juliëtte kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DTS Juliëtte, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DTS Juliëtte verstrekt. DTS Juliëtte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

DTS Juliëtte gebruikt de verzamelde gegevens om:

DTS Juliëtte verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan DTS Juliëtte uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DTS Juliëtte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van informatie aan derden

DTS Juliëtte respecteert de privacy van de alle bezoekers van deze website. DTS Juliëtte verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

DTS Juliëtte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DTS Juliëtte maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DTS Juliëtte verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DTS Juliëtte op via info@doodletrimservice.nl. www.Doodletrimservice.nl is een website van DTS Juliëtte. DTS Juliëtte is als volgt te bereiken:

Postadres: mgr. Poelsplein 59, 6221 SR, Maastricht
Vestigingsadres: mgr. Poelsplein 59, 622 SR, Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70904782
E-mailadres: info@doodletrimservice.nl